Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Poplatek za popelnice rok 2020 + rozpis vývozu komunálního odpadu

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 550,- Kč za osobu a rok.

Splatnost poplatku je na 1. pololetí a celý rok 2020 do 31.3.2020 a na 2. pololetí do 30.9.2020 a to buď v hotovosti na pokladně Obecního úřadu v úředních dnech nebo převodem na účet u KB a.s. č. ú. 22621801/0100. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné, specifický symbol 1340 a do zprávy pro příjemce napište počet osob.

Bližší informace k poplatkům najdete v Obecně závazné vyhlášce obce Ženklava č.2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.