Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

CEMIX, s.r.o.

12. prosince, 2019
Vypracování hydrogeologického posudku
Nezávislý posudek vypracovaný na žádost obce Štramberk.

Nezávislý hydrogeologický posudek
12. prosince, 2019
29. listopadu, 2019
Vyjádření pana Martina Holého
Jedná se o reakci na email místostarosty Kopřivnice pana Stanislava Šimíčka.

Vyjádření pana Martina Holého ohledně odpisu ložiska
29. listopadu, 2019
20. listopadu, 2019
Stažení petice
Z důvodu stažení záměru "Výroba hydraulických pojiv" firmou CEMIX, musí být staženy petice z petičních míst. Prozatím budou schovány u petičního výboru.
20. listopadu, 2019
18. listopadu, 2019
Jednání s firmou CEMIX
Na základě dnešního jednání mezi firmou Cemix, Ženklavou, Štramberkem a Kopřivnicí, bylo firmou Cemix oznámeno, že stáhli svůj záměr "Výroba hydraulických pojiv" z Ministerstva životního prostředí a budou se snažit s připomínkami obcí a občanů pracovat. Poté přepracovaný návrh znovu předloží. Obce se společně dohodly zjistit podmínky odpisu ložiska pod kótou 270 m.n.m. a tím zastavit další rozšiřování těžby a společně si nechat vypracovat nezávislé posudky ovlivňující životní prostředí.
18. listopadu, 2019
13. listopadu, 2019
Petice
Petičním výborem bylo odevzdáno na MŽP v Ostravě 57 ks petičních archů s počtem 2057 podpisů. Skvělý výsledek za 5 dní.

Elektronická petice (stále můžete podepisovat)
13. listopadu, 2019
13. listopadu, 2019
Odeslání vyjádření obce
Datovou schránkou bylo odesláno vyjádření naší obce k záměru firmy CEMIX, s.r.o.

Vyjádření k záměru „Výroba hydraulických pojiv Štramberk“
13. listopadu, 2019
12. listpadu, 2019
Zastupitelstvo obce Ženklava
Schválení nesouhlasného vyjádření naší obce k záměru firmy CEMIX, s.r.o.
12. listpadu, 2019
8. listopadu, 2019
Petice proti výstavbě nové cementárny a rozšíření a prohloubení lomu ve Štramberku
8. listopadu, 2019
7. listopadu, 2019
Vyvolání veřejného zastupitelstva obce Ženklava
Na základě prezentace vyvolání mimořádného zastupitelstva na 12. listopadu 2019.

8. zasedání Zastupitelstva obce Ženklava
7. listopadu, 2019
6. listopadu, 2019
Prezentace v Ženklavě
6. listopadu, 2019
4. listopadu, 2019
Prezentace ve Štramberku
4. listopadu, 2019
31. října, 2019
Potvrzení prezentace firmou CEMIX
Firma CEMIX potvrdila svou účast na prezentaci záměru "Výroba hydraulických pojiv Štramberk". Rozeslána SMS občanům.
31. října, 2019
30. října, 2019
Zastupitelstvo obce Ženklava
Na zastupitelstvu obce se zastupitelé domluvili oslovit firmu Cemix, aby prezentovala v obci záměr a zasvětila tak občany detailněji do situace.
30. října, 2019
24. října, 2019
Vytvoření letáku
Rozeslání a umístění letáku záměru fy Cemix (Štramberk žádný takový transparentní leták nemá!!!) Umístění na stránky obce i na facebook. Zde se začínají ptát první lidé a veřejnost.
24. října, 2019
23. října, 2019
Porada zastupitelů
Dohodnuto probrat v bodu "různé" na zastupitelstvu.
23. října, 2019
15. října, 2019
Odeslání mailu zastupitelům
Místostarosta obce Ženklava obeslal emailem soubory záměru ke stažení. V této fázi jsme se začali seznamovat a zjišťovat, co se pod pojmem "Výroba hydraulických pojiv" skrývá.

Oznámení záměru na stránkách EIA
15. října, 2019
10. října, 2019
Vyvěšení záměru na úřední desku obce Ženklava
Odkaz ke stažení ještě nějakou dobu nefungoval.
10. října, 2019