Dokumenty

Zpráva o přezkumu hospodaření + návrh závěrečného účtu za rok 2018

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků mezi obcemi Ženklava a Kopřivnice

Závěrečný účet za rok 2018 SPS

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení ve věci povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů – medvěda hnědého