Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obecně závazná vyhláška obce Ženklava č. 2/2019.., o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů