Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Omezení úředních hodin na OÚ

Obec Ženklava v souvislosti s usnesením vlády České republiky č. 217 o přijetí krizového opatření, s účinnosti od 16. 3. 2020 od 00:00 hodin, do 24. 3. 2020 do 06:00 hodin, omezuje rozsah úředních hodin takto:

pondělí                                           14:00 hodin – 17:00 hodin

středa                                             14:00 hodin – 17:00 hodin

Vzhledem k potřebě zajištění maximálního omezení osobního kontaktu mezi zaměstnanci úřadu a veřejnosti, doporučujeme nahrazení osobního kontaktu kontaktem písemným, elektronickým nebo telefonickým.

Osobní kontakt je možný pouze v nezbytně nutném rozsahu po telefonické dohodě, který neohrozí zdraví zaměstnanců.

V nezbytně nutných případech kontaktujte telefonicky starostu nebo místostarostu tel.:

  • 602 521 518
  • 724 877 719

Děkujeme za pochopení.

Bc. Vojtěch Rýdel

starosta