Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Pomoc spoluobčanům

V souvislosti s vývojem nepříznivé situace v České republice, týkající se razantního omezení pohybu lidí a stále narůstajícím počtem osob v karanténě, se obracím na všechny spoluobčany Ženklavy, kteří nejsou schopní zajistit si své základní potřeby sami, nebo pomoci svých blízkých, aby o takovou pomoc požádali cestou OÚ Ženklava.

Pokud bude kdokoli z Vás potřebovat pomoc, zejména ve vztahu k nákupu potravin, zajištění léků a podobně, neváhejte nás oslovit elektronicky na adrese: starosta@zenklava.cz, mistostarosta@zenklava.cz, případně volejte telefonicky na č. tel. 602 521 518 nebo 724 877 719, eventuálně požádejte telefonicky  kteréhokoli zastupitele a tomu sdělte svoji žádost.

Zároveň bych chtěl požádat spoluobčany, aby své požadavky, směřující na vedení obce, řešili v nejbližší době, nejprve telefonicky a teprve poté přistupovali k osobní návštěvě OÚ.

Děkuji za pochopení a věřím, že se nám všem podaří tuto nepříznivou situaci brzy překonat.

 

starosta obce