Usnesení z 5. veřejného zasedání ZO Ženklava ze dne 26.6.2019