Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Aktuální informace ohledně ZŠ a MŠ

Výhody málotřídních škol

Dobrý den, vážení rodiče školou povinných děti. V minulém týdnu jste byli informováni paní ředitelkou, Mgr. Hanou Vidličkovou, o předpokládaném znovuotevření základní školy.

Předpokládaný termín otevření školy a obnovení školní docházky je 25.05.2020. O tom, zda bude fyzická docházka dětí do školy obnovena, rozhodnete vy rodiče. Pokud nepatříte do tak zvaně rizikové skupiny a budete mít zájem své děti do školy posílat, je naší povinností, vašim dětem návštěvu školní výuky umožnit a zajistit. Je zcela samozřejmé, že z naší strany budou učiněny taková opatření, aby mohla být školní docházka znovu obnovena. Vedení základní školy spolu se zřizovatelem je však vázáno pokyny MŠMT a MZČR, které jsou v mnohých směrech, z mého pohledu, pro děti prvního stupně velice nepříjemné. Mám na mysli nošení roušek v době výuky, dodržování odstupů mezi žáky, a to i o přestávkách, a další a další hygienická opatření, na které nikdo z nás v minulosti dosud nebyl zvyklý, takže si na ně budeme muset všichni zvykat. Je mi naprosto jasné, že se většina dětí do školy těší, zejména jím chybí spolužáci a bezprostřední verbální kontakt. K tomu však z důvodu dodržování hygienických opatření nebude moci docházet. Alespoň ne v takové míře, jak byly děti zvyklé před nouzovým stavem. Může se tak stát, že děti budou z návštěvy školy mrzutější, než jsou teď, když s kamarády pravidelně nejsou, protože mohou být upozorňovány učitelkami, aby se k sobě nepřibližovaly na určitou vzdálenost a podobně. Největší možné komplikace pak spatřuji při zajišťování průběhu stravování dětí. Prostě, za dané situace to asi nebude příjemné nikomu. Ani dětem, ani pedagogickému sboru.  Bylo nám však dáno na vědomí, že máte jako rodiče sami rozhodnout, zda své děti do školy pošlete, nebo je necháte pokračovat ve školní docházce z domova tzv. na dálku. Mohu vás ujistit, že je plně na Vás, jak se rozhodnete. Vaše rozhodnutí budeme samozřejmě plně respektovat a zajistíme vše, aby děti mohly do školy chodit. Prosím vás však o to, abyste zodpovědně zvážili, zda je za dané situace nezbytně nutné, děti do školy fyzicky posílat. Jsem názoru, že červnová docházka dětí do školy již na jejich vědomostech nic nezmění. Hodnoceny budou stejně podle výsledků, kterých dosáhly před přerušením školní docházky. Alespoň si to myslím. Pokud to bude jinak, určitě mě paní ředitelka opraví. Já sám za sebe jsem přesvědčen, že by bylo vhodné ponechat pro letošní školní rok již děti doma a po prázdninách nastoupit do vyšších ročníků. Nicméně, jedná se pouze o můj názor a plně respektuji vaše rozhodnutí.

Pokládám ještě za nutné informovat vás o tom, že mateřská škola zůstává nadále uzavřená, a to zatím nejméně do 06.07.2020, neboť v současných náhradních ubytovacích podmínkách nelze zajistit hygienické opatření vyplývající z mimořádných opatření vlády.

Věřím, že toto nepříjemné rozhodnutí chápete. Mohu Vás ujistit, že jakmile to bude možné, tak přistoupíme i k znovuotevření náhradních prostor mateřské školy.

Přeji krásné prožití jarních dnů.

Starosta