Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Poskytování služeb na OÚ a úprava úředních hodin

Vážení spoluobčané,

v souvislosti s platným mimořádným opatřeními vlády mi dovolte, abych Vás seznámil s  opatřením, které je účinné od dnešního dne, to je od 20.4.2020. Text přílohy přikládám v celém znění, i když  mnohé ustanovení se nás, to je malých obcí, netýkají a jsou určeny úřadům s větším počtem zaměstnanců a odborů. Z přiloženého mimořádného opatření pro náš úřad vyplývá zejména to, že od uvedeného data opět zajišťujeme poskytování všech dostupných služeb, které jsme ze zákona O obcích povinni dle místní a věcné příslušnosti zajišťovat.

Na rozdíl od běžného stavu však musíme nejprve využit možnosti bezkontaktního styku s občanem k zajištění vyřízení jeho žádosti. V praxi to bude znamenat, že občan, který bude na úřadě uplatňovat nějaký požadavek, se nejprve s úřadem spojí telefonicky, kdy projednáme možnosti, jak zajistit uspokojení požadavku občana, a stanovíme, zda žádost vyřídíme elektronickou cestou, nebo jiným způsobem. V případě, že bude potřeba osobní účasti občana při jednání, to je potřeba jeho návštěvy na úřadě, dohodneme konkrétní čas návštěvy občana na našem úřadě tak, aby byla zajištěna přítomnost odpovědného pracovníka úřadu a zároveň aby bylo zajištěno, že nebude docházet ke zvýšené návštěvnosti žadatelů na úřadě ve stejnou dobu.

Tyto úkony se budeme snažit realizovat po dohodě s občanem v úředních hodinách, to je zejména v pondělí a středu od 08:00 hod do 11:00 hod a od 13:00 hod. do 16:00 hod.