Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Omezení poskytování některých služeb na OÚ

Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu, že v současné době máme na Obecním úřadě v Ženklavě obě dvě zaměstnankyně úřadu v dlouhodobé pracovní neschopnosti, nemůžeme po dobu jejich nepřítomnosti zajistit poskytování některých služeb občanům. Jedná se zejména o změny pobytu a výpisy rejstříku trestu. Tuto službu nemůžeme poskytnout z důvodu absence přístupových práv do evidencí a počítačových systémů. Stejně tak nelze nepřetržitě zajistit služby na úseku ověřování podpisů a listin.

V tomto směru bych Vás chtěl požádat o to, aby jste za účelem vyřizování těchto služeb využívali zejména úřední hodiny v pondělí a středu, případně v mezích možností dočasně využívali služeb jiných institucí, které mohou Vaše požadavky uspokojit. /MěÚ Kopřivnice, Česká pošta a podobně/.  Pokud jde o  změnu trvalého pobytu, tak tuto službu bude možno zajistit v termínu sjednaném i po telefonické  dohodě na OÚ.

Věřím, že tato situace je dočasná a že se nám obě kolegyně brzy uzdraví a vrátí se zpět v plné síle do práce. Děkuji za pochopení.

 

Bc. Vojtěch Rýdel

starosta obce