Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zasedání zastupitelstva obce

Dne 16.12.2019 v 16.00 hodin se v zasedací místnosti OÚ koná zasedání zastupitelstva obce. Zasedání je veřejné.

Program:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu zasedání
 3. Kontrola usnesení
 4. Zpráva o činnosti ZO a OÚ
 5. Schválení rozpočtu obce Ženklava na rok 2020
 6. schváleni střednědobého rozpočtového výhledu na období 2020-2021
 7. Třetí úprava rozpočtu obce na rok 2019
 8. Schválení finančních příspěvků spolkům působícím v obci Ženklava
 9. Majetkoprávní záležitosti – prodeje pozemku, nákupy pozemku
 10. Různé
 11. Interpelace zastupitelů
 12. Závěr