Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zasedání zastupitelstva obce

Dne 12.11.2019 v 16.00 hodin se v zasedací místnosti OÚ koná zasedání zastupitelstva obce. Zasedání je veřejné.

Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu zasedání
3. Schváleni textu stanoviska zastupitelů obce Ženklava k oznámení záměru
„Výroba hydraulických pojiv Štramberk“ předkládaného Ministerstvu
životního prostředí.
4. Interpelace zastupitelů
5. Závěr