Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zasedání zastupitelstva obce

Dne 30.10.2019 v 16.30 hodin se v zasedací místnosti OÚ koná zasedání zastupitelstva obce. Zasedání je veřejné.

Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu zasedání
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Zpráva o činnosti ZO a OÚ
5. Schválení smlouvy o úvěru č. 0495448199/LCD
6. Druhá úprava rozpočtu obce na rok 2019
7. Majetkoprávní záležitosti: prodeje pozemků, nákupy pozemků
8. Různé
9. Interpelace zastupitelů
10. Závěr