Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu – podzim 2019

Ve čtvrtek 10. října a v pátek 11. října 2019 se uskuteční v naší obci sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu.

Svoz bude provádět firma AVE odpadové hospodářství s.r.o. ve spolupráci se zaměstnanci obecního úřadu Ženklava.

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny na prostranství parkoviště za prodejnou potravin COOP v Ženklavě.

Sběr velkoobjemového odpadu bude prováděn ve čtvrtek 10. října od 8:00 hodin do 17:00 hodin.

Velkoobjemový odpad je odpad, který se nevejde do běžných popelnic či kontejnerů: např. starý nábytek, výrobky z keramiky a porcelánu, staré hadry, obuv, podlahové krytiny, matrace…

Sběr nebezpečného odpadu bude prováděn v pátek 11. října od 13:00 hodin do 15:00 hodin.

Do tohoto odpadu patří pneumatiky bez disků, počítače, elektrospotřebiče, barvy, ředidla či jiné nebezpečné látky, použité oleje z domácností…

Prosím spoluobčany, aby po dobu sběru odpadu respektovali pokyny pověřených pracovníků obecního úřadu a zejména dbali na bezpečnost vlastní, ale i ostatních přítomných.