Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zasedání obecního zastupitelstva

Dne 26.6.2019 v 16.00 hodin se v zasedací místnosti OÚ koná zasedání zastupitelstva obce. Zasedání je veřejné.

Program:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu zasedání
 3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
 4. Zpráva o činnosti ZO a OÚ
 5. Schváleni účetní závěrky a závěrečného účtu obce Ženklava za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
 6. Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Ženklava za rok 2018
 7. Schváleni rozpočtového opatření č. 1 za rok 2019
 8. Projednání a seznámení s účetní závěrkou Sdružení Povodí Sedlnice za rok 2018 a zprávu o celoročním hospodaření DSO + Závěrečný účet DSO za rok 2018
 9. Majetkoprávní záležitosti     prodej pozemku, nákup pozemku
 1. Různé
 2. Interpelace zastupitelů
 3. Závěr