Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Poplatek za psa rok 2019

Poplatek za psa činí 100,- Kč za jednoho psa.  Splatnost poplatku je do 15.3.2019, a to buď v hotovosti na pokladně obecního úřadu v úředních dnech nebo převodem na účet u KB a.s. č. ú. 22621801/0100.

Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné, specifický symbol 1341.

Bližší informace k místním poplatkům najdete v Obecně závazné vyhlášce obce Ženklava č.1/2011.