Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Opravné prostředky – příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah :

  • odvolání se podává písemně doručenkou na adresu obecního úřadu
  • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace,které nebylo vyhověno,datum a místo podání,odůvodnění odvolání,popis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje :

  • obecní zastupitelstvo – jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce ,
  • krajský úřad – jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu.Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl,má se za to,že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil.Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.