Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Návody pro řešení životních situací

Návody na řešení běžných životních situací naleznete na webových stránkách:

Na těchto portálech naleznete vzory potřebných formulářů i další doplňující informace.

Zásady chování při mimořádné události naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz.

Návody pro řešení běžných životních situací – například pro přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie listinou, ověření pravosti podpisu Vám v úředních hodinách poskytnou osobně, telefonicky nebo elektronickou poštou pracovnice obecního úřadu. Na obecním úřadě také obdržíte potřebné formuláře, vztahující se k životním situacím, které jsou v kompetenci obecního úřadu.

Místní životní situace jsou řešeny obecními vyhláškami, které jsou zveřejněny v plném znění na internetových stránkách obecního úřadu v kategorii vyhlášky.