Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Elektronická podatelna

E-podatelna – určená pro příjem a odesílání datových zpráv

(dle Vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů).

Elektronická adresa elektronické podatelny Obecního úřadu Ženklava:

obec@zenklava.cz

Elektronická podatelna je určena pro příjem všech datových zpráv doručovaných Obecnímu úřadu Ženklava (obsah není stanoven).