Úřední deska OÚ

Aktuálně:

Rozpočet 2018. Sdružení povodí Sedlnice.

 


Pozvánka na 24. zasedání ZO Ženklava, které se uskuteční 12.12.2017 v 16:00 hod.

 


Rozpočet 2018:

 


 

Pozvánka – 3. Shromáždění delegátů DSO SOMPO 2016

Více informací

 


Veřejná vyhláška. Oznámení zahájení stavebního řízení.

 


Ministerstvo zemědělství. Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy.

 


 

Volby do PS PČR:

2017-10-05-VO-nahled

Návrh opatření obecné povahy. Ministerstvo zemědělství.

 


Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Ženklava, které se konalo dne 18.9.2017

 


Veřejná vyhláška. Oznámení o návrhu změny č. 2 územního plánu Ženklavy, o konání veřejného projednání a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek. (Městský úřad Kopřivnice).

 

Návrh Změny č. 2 Územního plánu Ženklavy 

Soutisky výkresů digitalizovaného právního stavu Územního plánu Ženklavy s návrhem Změny č. 2 Územního plánu Ženklavy

 


 

Pozvánka na 23. zasedání Zastupitelstva obce Ženklava, které se koná 18.9.2017 v 16:30 hod. v zasedací místnosti OÚ.

 


 

Veřejná vyhláška – Doručení návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (návrh opatření obecné povahy) a oznámení o konání veřejného projednání

 


 

Volby do Poslanecké sněmovny (20. a 21. října 2017) – Volební okrsek. >>> Více <<<

 


 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20. a 21. října 2017 – Volební komise. >>> Více <<<

 


 

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (objížďka Studénka – Veřovice)

 


 

Závěrečný účet za rok 2016. Dobrovolný svazek obcí SOMPO 2016.

 


 

 

Pozvánka na 22. zasedání ZO Ženklava, které se koná 26. 7. 2017 v 17:30

 


 

Usnesení z 21. zasedání ZO Ženklava ze dne 26.06.2017.

 


 

Pozvánka na 21. zasedání ZO Ženklava (26.06.2017)

 


Závěrečný účet za rok 2016. Dobrovolný svazek obcí SOMPO 2016.

 


 

Obec Ženklava – Závěrečný účet za rok 2016

 

 


 

Přírodní památka Libotín. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území.

 


 

Výzva k podání nabídky na odkoupení nemovitostí.

 


 

Sdružení Povodí Sedlnice. Závěrečný účet za rok 2016. Rozvaha a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření jsou k nahlédnutí na OÚ.

 


 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí programové dotace.

 


 

Záměr prodeje parcel.

 


 

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné.

 


 

Veřejná vyhláška. Daň z nemovitých věcí na rok 2017. Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj.

 


 


Změna č. 2 Územního plánu Ženklavy (13.04.2017)

Veřejná vyhláška – Návrh změny č. 2 územního plánu Ženklavy (PDF, 1,28 MB)

Návrh Změny č. 2 Územního plánu Ženklavy 

Textová část

Grafická část

Soutisky výkresů digitalizovaného právního stavu Územního plánu Ženklavy s návrhem Změny č. 2 Územního plánu Ženklavy


 

Veřejná vyhláška. Územní rozhodnutí. Městský úřad Štramberk – Stavební úřad.

 

 


 

 

Rozpočet na rok 2017 včetně rozpočtového výhledu. Dobrovolný svazek obcí SOMPO 2016.


 

Rozpočtové úpravy

 


 

Usnesení o opakované dražbě

 


 

Záměr prodeje a nákupu pozemků (par.č. 143, 109, 155 ad.)

 


 

Usnesení z 18. zasedání ZO Ženklava (ze dne 07.03.2017)

Usnesení z 18. zasedání ZO Ženklava (PDF)
Vyvěšeno dne: 08.03.2017

 


Pozvánka na 18. zasedání Zastupitelstva obce Ženklava

7.3.2017 v 16.30  hodin v zasedací místnosti OÚ


Veřejná vyhláška – Oznámení zahájení územního řízení. Městský úřad Štramberk, Stavební úřad.


Rozpočet DSO Sdružení Povodí Sedlnice na rok 2017. Rozpočtový, výhled DSO Sdružení Povodí Sedlnice 20L8-2o2L (střednědobý výhled rozpočtu).

 


 

Veřejná vyhláška. Územní rozhodnutí. Rozhodnutí o umístění stavby – Chodníkové těleso podél silnice II/480 Ženklava. Městský úřad Štramberk, Stavební úřad.

 


Nařízení Státní veterinární správy. Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – aviární influenzy na území České republiky

2017-01-11-narizeni-statni-veterinarni-spravy (PDF, 0,90 MB)
Vyvěšeno dne: 11.01.2017

 


Záměr prodeje pozemku (parc. č. 2765/)

Záměr prodeje pozemku (PDF, 1,03 MB)
Vyvěšeno dne: 09.01.2017

 


 

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení územního řízení

Oznámení o zahájení územního řízení (PDF)
Příloha část 1 (PDF)
Příloha část 2 (PDF)
Vyvěšeno dne: 22.12.2016


 

Usnesení ze 17. zasedání ZO Ženklava (ze dne 20.12.2016)

Usnesení ze 17. zasedání ZO (PDF)
Vyvěšeno dne: 21.12.2016


Obecně závazná vyhláška obce Ženklava č.1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška obce Ženklava č.3/2016 (PDF)
Příloha k OZV č.1/2017 (PDF, 494 kB)
Vyvěšeno dne: 20.12.2016


 

Pozvánka na 17. zasedání Zastupitelstva obce Ženklava, které se koná  20.12.2016 v 16.00 hodin v zasedací místnosti OÚ

 Pozvánka na zasedání ZO Ženklava (PDF)
Vyvěšeno dne: 12.12.2016


Návrh rozpočtu obce Ženklava na rok 2017

 Návrh rozpočtu obce na rok 2017 (PDF, 138 kB)
Vyvěšeno dne: 05.12.2016


Rozpočet 2017 – Sdružení povodí Sedlnice

 Rozpočet 2017 (PDF, 607 kB)
Vyvěšeno dne: 01.12.2016


Rozpočet na rok 2016 a 2017. Dobrovolný svazek obcí SOMPO

 Rozpočet (PDF, 1,03 MB)
Vyvěšeno dne: 15.11.2016


Záměr pronájmu pozemku parc. č. 245

 Záměr prodeje pozemku (PDF, 88,0  kB)

 Příloha k záměru (PDF, 631,0 kB)
Vyvěšeno dne: 10.11.2016


Usnesení z 16. zasedání ZO Ženklava (ze dne 26.10.2016)

Usnesení z 16. zasedání ZO Ženklava (PDF, 39,2 kB)
Vyvěšeno dne: 27.10.2016


Usnesení. Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci.

Usnesení. Dražební vyhláška (PDF, 3,10 MB)
Vyvěšeno dne: 17.10.2016


Smlouva o dílo č. 014/10/2016 – dodávka a montáž Víceúčelového hřiště v Ženklavě

Smlouva o dílo č. 014/10/2016 (PDF)
Rozpočet (PDF)
Vyvěšeno dne: 18.10.2016


Záměr nákupu pozemku / záměr prodeje parcel


VOLBY do zastupitelstev krajů / do senátu (7.-8.10.2016)

Počet členů volební komise (PDF, 12,6 kB)
Vyvěšeno dne: 08.08.2016

Volební okrsek (PDF, 62,5 kB)
Vyvěšeno dne: 23.08.2016


Usnesení o nařízení dražebního jednání – elektronická dražba. Exekutorský úřad Vsetín.

Usnesení o nařízení dražebního jednání (PDF, 4,28 MB)
Vyvěšeno dne: 02.08.2016


Záměr pronájmu nemovitosti. Pronájem za účelem provozování hostinské činnosti (od 1.9.2016)

Záměr pronájmu nemovitosti (PDF, 0,99 MB)
Vyvěšeno dne: 27.07.2016


Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí programové dotace (TJ Sokol Ženklava)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí programové dotace (PDF, 32,4 kB)
Vyvěšeno dne: 27.06.2016


Záměr nákupu pozemků. Nákup parcel parc.č. 2120/58, 2120/107 a 194/3

Záměr nákupu pozemků (PDF, 1,61 MB)
Vyvěšeno dne: 23.06.2016


Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 (PDF, 927,0 kB)
Vyvěšeno dne: 22.06.2016


Informační leták k e-tržbám (Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj)

Informační leták k e-tržbám (PDF, 256,0 kB)
Vyvěšeno dne: 15.06.2016


Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2015 (PDF, 160,0 kB)
Vyvěšeno dne: 06.06.2016


Jak je to s cestovními doklady pro děti?

Jak je to s cestovními doklady pro děti? (PDF, 1,04 MB)
Vyvěšeno dne: 18.05.2016


Veřejná výzva – Obsazení pracovního místa účetní (finanční referent)

Veřejná výzva – Obsazení pracovního místa (PDF, 41,6 kB)
Vyvěšeno dne: 12.05.2016


Veřejná vyhláška – Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 2 územního plánu Ženklavy.

Veřejná vyhláška – Oznámení (PDF, 1630,0 kB)
Návrh zadání změny č. 2 územního plánu (PDF, 3600,0 kB)
Vyvěšeno dne: 12.05.2016


Sdružení Povodí Sedlnice – Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2015 (PDF, 403,0 kB)
Příloha č. 1 (PDF, 674,0 kB)
Příloha č. 2 (PDF, 265,0 kB)
Vyvěšeno dne: 10.05.2016


Veřejná vyhláška – Daň z nemovitých věcí na rok 2016.

Veřejná vyhláška (FÚ) (PDF, 725,0 kB)
Vyvěšeno dne: 03.05.2016


MŽP: Program zlepšování kvality ovzduší zóna Moravskoslezsko – CZ08Z

Program zlepšování kvality ovzduší (PDF, 475,0 kB)
Příloha č. 1 (PDF, 4610,0 kB)
Příloha č. 2 (PDF, 642,0 kB)
Příloha č. 3 (PDF, 426,0 kB)
Příloha č. 4 (PDF, 330,0 kB)
Vyvěšeno dne: 15.04.2016


Dražební vyhláška

Dražební vyhláška (PDF, 176,0 kB)
Vyvěšeno dne: 15.04.2016


Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Přístavba a stavební úpravy objektu č.p. 306 (PDF, 1,15 MB)
Vyvěšeno dne: 10.03.2016


Obecně závazná vyhláška obce Ženklava č.1/2016,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška obce Ženklava č.1/2016 (PDF)
Vyvěšeno dne: 01.03.2016


Veřejnoprávní smlouva / Město Kopřivnice – Obec Ženklava

Veřejnoprávní smlouva (PDF, 1,48 MB)
Vyvěšeno dne: 08.02.2016


Veřejná vyhláška. Oznámení o vydání opatření obecné povahy.

Veřejná vyhláška (PDF, 122,0 kB)
Národní plán povodí Odry (PDF, 185,0 kB)
Vyvěšeno dne: 14.01.2016


Rozpočet 2016 – Sdružení povodí Sedlnice

Rozpočet 2016 (PDF, 563,0 kB)
Vyvěšeno dne: 03.12.2015

>>> ARCHIV DOKUMENTŮ <<<