Aktuality

Ministerstvo zemědělství. Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy.

 


 

Volby do PS PČR:2017-10-05-VO-nahled

Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Ženklava, které se konalo dne 18.9.2017

 


 

Veřejná vyhláška. Oznámení o návrhu změny č. 2 územního plánu Ženklavy, o konání veřejného projednání a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek. (Městský úřad Kopřivnice).

 

Návrh Změny č. 2 Územního plánu Ženklavy 

Soutisky výkresů digitalizovaného právního stavu Územního plánu Ženklavy s návrhem Změny č. 2 Územního plánu Ženklavy


 

Pozvánka na 23. zasedání Zastupitelstva obce Ženklava, které se koná 18.9.2017 v 16:30 hod. v zasedací místnosti OÚ.

 


 

Veřejná vyhláška – Doručení návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (návrh opatření obecné povahy) a oznámení o konání veřejného projednání

 


Volby do Poslanecké sněmovny (20. a 21. října 2017) – Volební okrsek. >>> Více <<<

 


Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20. a 21. října 2017 – Volební komise. >>> Více <<<

 


Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (objížďka Studénka – Veřovice)

 


Závěrečný účet za rok 2016. Dobrovolný svazek obcí SOMPO 2016.

 


Pozvánka na 22. zasedání ZO Ženklava, které se koná 26. 7. 2017 v 17:30

 


 

Usnesení z 21. zasedání ZO Ženklava ze dne 26.06.2017.

 


 

Pozvánka na divadelní představení

2017-06-20-pozvanka-divadlo-nahled

 

 

 


 

Pozvánka na 21. zasedání ZO Ženklava (26.06.2017)

 


 

Usnesení z 20. zasedání ZO Ženklava.

 


Závěrečný účet za rok 2016. Dobrovolný svazek obcí SOMPO 2016.

 


Obec Ženklava – Závěrečný účet za rok 2016

 


 

Pozvánka na 20. zasedání ZO Ženklava (12.06.2017)

 


 

Přírodní památka Libotín. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území.

 


 

Výzva k podání nabídky na odkoupení nemovitostí.

 


 

Sdružení Povodí Sedlnice. Závěrečný účet za rok 2016. Rozvaha a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření jsou k nahlédnutí na OÚ.

 


 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí programové dotace.

 


 

Usnesení z 19. zasedání ZO Ženklava.

 


 

Záměr prodeje parcel.

 


 

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné.

 


Veřejná vyhláška. Daň z nemovitých věcí na rok 2017. Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj.

 


 

Pozvánka na 19. zasedání ZO Ženklava, které se uskuteční 3.5.2017 od 16:30 v zasedací místnosti OÚ.

  

Změna č. 2 Územního plánu Ženklavy (13.04.2017)
Veřejná vyhláška – Návrh změny č. 2 územního plánu Ženklavy (PDF, 1,28 MB)
Návrh Změny č. 2 Územního plánu Ženklavy Textová část

Grafická část

Soutisky výkresů digitalizovaného právního stavu Územního plánu Ženklavy s návrhem Změny č. 2 Územního plánu Ženklavy


 

Veřejná vyhláška. Územní rozhodnutí. Městský úřad Štramberk – Stavební úřad.

 

 


 

Záměr prodeje a nákupu pozemků (par.č. 143, 109, 155 ad.)


 

MDŽ (03.03.2017)

2017-03-03-MDZ-pozvanka


8. reprezentační fotbalový ples (25.02.2017)

2017-02-25-ples-fotbal-pozvanka


 

Veřejná vyhláška – Oznámení zahájení územního řízení. Městský úřad Štramberk, Stavební úřad.


 

Rozpočet DSO Sdružení Povodí Sedlnice na rok 2017. Rozpočtový, výhled DSO Sdružení Povodí Sedlnice 20L8-2o2L (střednědobý výhled rozpočtu).
Veřejná vyhláška. Územní rozhodnutí. Rozhodnutí o umístění stavby – Chodníkové těleso podél silnice II/480 Ženklava. Městský úřad Štramberk, Stavební úřad.

 


 

Nařízení Státní veterinární správy. Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – aviární influenzy na území České republiky
2017-01-11-narizeni-statni-veterinarni-spravy (PDF, 0,90 MB)
Vyvěšeno dne: 11.01.2017


 

Záměr prodeje pozemku (parc. č. 2765/)
Záměr prodeje pozemku (PDF, 1,03 MB)
Vyvěšeno dne: 09.01.2017


 

Obecní ples

 2017-01-14-obecni-ples


Zpráva pro uživatele KT

Dnes 19.12.2016 byla spuštěna první část digitalizace TV vysílaní v Televizním Kabelovém Rozvodu TKR Ženklava. Tato část bude dokončena 21.12.2016. Kvůli tomuto kroku bylo nutné přesunout některé televizní programy. Nově bude vysíláno 8 digitálních streamů, které budou obsahovat HD a SD programy ve formátu DVB-C. Ostatní TV analogové programy a TV v DVB-T se nemění. VÍCE >>


 

Usnesení ze 17. zasedání ZO Ženklava (ze dne 20.12.2016)

Usnesení ze 17. zasedání ZO Ženklava (PDF, 46,5 kB)
Vyvěšeno dne: 21.12.2016


Obecně závazná vyhláška obce Ženklava č.1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška obce Ženklava č.1/2017 (PDF, 95,4 kB)
Příloha k OZV č.1/2017 (PDF, 494 kB)
Vyvěšeno dne: 20.12.2016


 

Pozvánka na 17. zasedání Zastupitelstva obce Ženklava, které se koná  20.12.2016 v 16.00 hodin v zasedací místnosti OÚ

 Pozvánka na zasedání ZO Ženklava (PDF)
Vyvěšeno dne: 12.12.2016


 

Návrh rozpočtu obce Ženklava na rok 2017

 Návrh rozpočtu obce na rok 2017 (PDF, 138 kB)
Vyvěšeno dne: 05.12.2016


 

 Rozpočet 2017 (PDF, 607 kB)
Vyvěšeno dne: 01.12.2016

 

 2016-12-04-pozvanka-mikulas


 

 

Rozpočet na rok 2016 a 2017. Dobrovolný svazek obcí SOMPO

 Rozpočet (PDF, 1,03 MB)
Vyvěšeno dne: 15.11.2016


 

Záměr pronájmu pozemku parc. č. 245

 Záměr prodeje pozemku (PDF, 88,0  kB)

 Příloha k záměru (PDF, 631,0 kB)
Vyvěšeno dne: 10.11.2016

 


 

Usnesení z 16. zasedání ZO Ženklava (ze dne 26.10.2016)

Usnesení z 16. zasedání ZO Ženklava (PDF, 39,2 kB)
Vyvěšeno dne: 27.10.2016


Usnesení. Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci.

Usnesení. Dražební vyhláška (PDF, 3,10 MB)
Vyvěšeno dne: 17.10.2016


Smlouva o dílo č. 014/10/2016 – dodávka a montáž Víceúčelového hřiště v Ženklavě

Smlouva o dílo č. 014/10/2016 (PDF)
Rozpočet (PDF)
Vyvěšeno dne: 18.10.2016


Pozvánka na 16. zasedání ZO Ženklava, které se koná 26.10.2016
v 16:00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Pozvánka na 16. zasedání ZO Ženklava (PDF)
Vyvěšeno dne: 17.10.2016


Usnesení z 15. zasedání ZO Ženklava (ze dne 20.09.2016)

Usnesení z 15. zasedání ZO Ženklava (PDF, 46,4 kB)
Vyvěšeno dne: 21.09.2016


Záměr nákupu pozemku / záměr prodeje parcel

Záměr nákupu pozemku / záměr prodeje parcel (PDF)
Vyvěšeno dne: 21.09.2016


Pozvánka na 15. zasedání ZO Ženklava, které se koná 20.9.2016
v 16:00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Pozvánka na 15. zasedání ZO Ženklava (PDF)
Vyvěšeno dne: 12.09.2016

Archiv aktualit