Aktuality

Poplatky 2018.


 

Rozpočtové opatření č. 1/2017 Sdružení Povodí Sedlnice. Rozpočet DSO Sdružení Povodí Sedlnice na rok 2018


 

 

Městský úřad Kopřivnice. Veřejná vyhláška. Rozhodnutí. Chodníkové těleso Ženklava podél silnice II/480.


 

Veřejná vyhláška. Oznámení o vydání změny č. 2 územního plánu Ženklavy

 

Oznámení. Volby prezidenta České republiky. Volební okrsek a termín volby.


Obecně závazná vyhláška obce Ženklava č. 3/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 2016-03-OZV (PDF, 86 kB)
 2016-03-OZV-priloha (PDF, 530 kB)
Vyvěšeno dne: 20.12.2016


Záměr prodeje části parcely.

 


Záměr pronájmu nebytového prostoru.

 


Usnesení ze 24. zasedání ZO Ženklava ze dne 12.12.2017.


Rozpočet 2018. Sdružení povodí Sedlnice.

 


 

Pozvánka na 24. zasedání ZO Ženklava, které se uskuteční 12.12.2017 v 16:00 hod.

 


 

Pozvánka – 3. Shromáždění delegátů DSO SOMPO 2016

Více informací

 


 

Veřejná vyhláška. Oznámení zahájení stavebního řízení.

 


Ministerstvo zemědělství. Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy.

 


 

Archiv aktualit